Joga za trudnice

Trenutno se ne održava, preporučujemo prenatal tečaj Jasne Maceljski u Derenčinovoj.