Sudjelujte u istraživanju “Motiviranost za bavljenjem tjelesnom aktivnošću u slobodno vrijeme”

Pozivam vas da sudjelujete ako vježbate jogu duže od tri mjeseca. Hvala vam!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScz0JkT8smfa6c9M4BF1M8kexaT5KSjp1Sj-57kFnGWAG8NGg/viewform?usp=sf_link