Tjelesna aktivnost i COVID-19

Novo istraživanje dokazuje ono što smo naslućivali: preporučena količina fizičke aktivnosti smanjuje šanse za komplikacije od infekcije virusom COVID-19. Šetanje, hatha yoga, Pozdravi suncu, bicikliranje, plivanje, trčanje, suspenzijski trening…